Privātuma atruna un konfidencialitātes politika

Privātuma atruna.

Mēs strādājam, lai sniegtu precīzu un aktuālu informāciju. Tomēr mēs nesniedzam nekādas skaidras vai tiešas garantijas, ka šeit sniegtā vai uz to norādītā informācija ir pareiza vai pilnīga. Turklāt BIBUS Baltics SIA nekādā veidā nav atbildīgs par tiešu, netiešu, nejaušu, izrietošu vai sodāmu kaitējumu, kas rodas no šīs informācijas izmantošanas, piekļuves tai vai tās neizmantošanas. Turklāt BIBUS Baltics SIA nekādā veidā nav atbildīgs par iespējamām kļūdām vai izlaidumiem to saturā. Jo īpaši tas attiecas uz visām atsaucēm uz produktiem un pakalpojumiem, ko piegādā BIBUS Baltics SIA Informācija šajā vietnē var saturēt tehniskas neprecizitātes vai tipogrāfiskas kļūdas. BIBUS Baltics SIA var arī jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma veikt uzlabojumus un /vai izmaiņas šajā informācijā aprakstītajos produktos un /vai programmās, un uzņēmums nekādā veidā nebūs atbildīgs par šādu izmaiņu iespējamām sekām. Informācija, kuru BIBUS Baltics SIA publicē tīmeklī var saturēt atsauces vai savstarpējas atsauces uz BIBUS Baltics SIA produktiem, programmām un pakalpojumiem - ilustrētiem vai aprakstītiem -, kas nav izsludināti vai pieejami jūsu valstī. Šādas norādes nenozīmē, ka BIBUS Baltics SIA plāno paziņot par šādiem produktiem, programmām vai pakalpojumiem jūsu valstī. Papildinformāciju var iegūt no BIBUS Baltics SIA uzņēmuma darbiniekiem.

Jūsu pienākums ir veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka neatkarīgi no tā, ko izvēlaties lietošanai, tajā nav tādu priekšmetu kā vīrusi, tārpi,  un citi postoša rakstura priekšmeti. Nekādā gadījumā BIBUS Baltics SIA neatbild nevienai pusei par tiešiem, netiešiem, īpašiem vai citiem izrietošiem zaudējumiem, izmantojot šo vietni vai jebkuru citu hipersaiti saturošu vietni, ieskaitot, bet ne tikai, jebkādu zaudētu peļņu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, programmas vai citu datu par jūsu informācijas apstrādes sistēmu vai citādi, pat ja mums ir skaidri norādīts, ka šādi bojājumi ir iespējami.

Mūsu sniegtā informācija satur uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz pašreizējām cerībām, kas saistīti ar riskiem un neskaidrībām, kas varētu izraisīt faktisko rezultātu būtisku atšķirību. Šie riski un neskaidrības ietver tehnoloģiskos riskus un nenoteiktības, kas raksturīgas izstrādes procesam, kas var izraisīt attīstības centienu pārtraukšanu, aizkavēt produktu ieviešanu vai ievērojami samazināt sākotnēji paredzēto produktu pieņemšanas līmeni patērētājiem.

Privātuma prakse

Šajā dokumentā ir aprakstīta BIBUS Baltics SIA politika attiecībā uz informāciju, kas par jums saņemta, apmeklējot mūsu vietni. BIBUS Baltics SIA atzīst, ka ir svarīgi aizsargāt tādas informācijas privātumu, kuru mēs varam gūt no mūsu tiešsaistes apmeklētājiem. Saņemtās informācijas daudzums un veids ir atkarīgs no tā, kā jūs izmantojat mūsu vietni.

Mēs izmantojam vispārēju, nevis personiski identificējamu apkopoto informāciju, lai apkopotu statistiku un novērtētu vietnes darbību, lai uzlabotu klientu apmeklējumu lietderību. Normālas tīmekļa vietnes lietošanas laikā mēs neievācam un neuzglabājam personiski identificējamu informāciju, piemēram, vārdu, adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Pastāv gadījumi, kad BIBUS Baltics SIA pieprasa personu identificējošu informāciju, lai tīmekļa vietnes apmeklētājam sniegtu pakalpojumu vai saraksti (piemēram, iesūtītas brošūras). Šī informācija, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, pieprasījuma veids un, iespējams, papildu informācija, tiek iegūta, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. BIBUS Baltics SIA šo informāciju izmanto tikai mūsu sniegto pakalpojumu uzlabošanai. Tas nekad netiek sniegts nevienam citam uzņēmumam.

Interneta lietotāji var nolemt nosūtīt BIBUS Baltics SIA personiski identificējošu informāciju.BIBUS Baltics SIA izmantos šo informāciju tikai, lai noteiktu, kā reaģēt uz elektronisko pastu. Mēs izmantosim šo informāciju tikai kā e-pastā identificētās problēmas risināšanai. Mēs paturam tiesības mainīt mūsu privātuma politiku. Pārskatītā konfidencialitātes politika attieksies tikai uz datiem, kas savākti pēc tās spēkā stāšanās dienas. Visi labojumi tiks publicēti vismaz 10 dienas pirms to stāšanās spēkā.

BIBUS Baltics SIA

Kleistu iela 24,
LV-1067, RIGA, LATVIA

Phone: +371 67 630 501
Email: info@bibusbaltics.eu
Web: www.bibusbaltics.eu