Autortiesības

BIBUS Baltics vai kompānijas partneriem pieder autortiesības uz šajā vietnē publicētiem tekstiem, attēliem, video materiāliem un visu pārējo informāciju, izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts savādāk. Informāciju un materiālus nedrīkst reproducēt pilnībā vai daļēji bez iepriekšējas rakstiskas BIBUS Baltics SIA atļaujas. Ja jums ir piezīmes / ieteikumi par šo vietni vai ja esat atklājis kļūdu, lūdzu, sazinieties ar mums.