Privātuma politika

 

Pēdējās atjaunināšanas datums: 2022. gada 9. marts

Šī privātuma politika („Privātuma politika”) ir mūsu Uzņēmējdarbības vispārīgo noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Tajā ir izklāstīts, kā notiek personas datu iegūšana no jums („Datu subjekts” vai „Pircējs”) un kā mēs veicam šo datu apstrādi, jums lietojot mūsu tīmekļa vietni www.bibusbaltics.eu vai mobilo lietotni („Vietne”). Lietojot Vietni, jūs piekrītat jūsu informācijas iegūšanai, izmantošanai, apstrādei un kopīgošanai saskaņā ar šajā Privātuma politikā izklāstīto kārtību.

SIA „BIBUS Baltics" ir datu pārzinis (turpmāk tekstā – „Pārzinis” vai attiecīgi „mēs”, „mums” vai „mūsu”), kas ciena katras fiziskas personas, kas apmeklē Vietni, privātumu, tāpēc mēs garantējam personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – „VDAR”).

1.  Vispārīgie noteikumi

Visiem šajā Privātuma politikā izmantotajiem un citādi nedefinētajiem terminiem piemīt VDAR minētā nozīme.

Mēs apņemamies atzīt un cienīt jūsu tiesības uz privātumu, informējot jūs un nodrošinot, ka jūsu personas datu apstrāde un aizsardzība tiek īstenota saskaņā ar VDAR un citiem piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem („Datu aizsardzības tiesību akti”).

Mēs neveicam jūsu identitātes pārbaudi, tāpēc mēs pieņemam, ka persona, kas ir reģistrējusies kā Pircēja pārstāvis vai lieto Vietni, esat jūs vai kāds, kurš ir pilnvarots jūsu vārdā izpaust mums jūsu personas datus.

2. Kādos gadījumos mēs varam iegūt jūsu personas datus?

Mēs varam iegūt jūsu personas datus ar Vietnes starpniecību, kad jūs:

•            reģistrējaties kā Pircēja pārstāvis;

•            piesakāties mūsu informatīvā biļetena saņemšanai;

•            lūdzat padomu vai komunicējat ar Produktu vadītāju;

•            veicat pirkumu vai lietojat mūsu pakalpojumus;

•            sazināties ar mums ar Vietnes starpniecību, pa pastu vai telefoniski, vai ierodaties mūsu birojā;

•            sniedzat mums atgriezenisko saiti;

•            noslēdzat sadarbības līgumu;

•            sniedzat mums savus personas datus citā veidā vai cita iemesla dēļ.

3. Kādu kategoriju personas datus mēs varam iegūt?

Mēs varam iegūt un apstrādāt atsevišķus vai visus no zemāk minētajiem personas datu veidiem, ko padarīsiet mums pieejamus:

•            vārds, uzvārds;

•            e-pasta adrese;

•            norēķinu adrese un piegādes adrese;

•            tālruņa numurs;

•            intereses, pārstāvētā nozare;

•            lietotājvārds;

•            parole;

•            IP adrese (ar servera žurnālu starpniecību);

•            finanšu un norēķinu dati;

•            cita reģistrācijas informācija.

Papildus jūsu sniegtajai informācijai, BIBUS Baltics var automatizēti apkopot un apstrādāt citus jūsu personas datus, tostarp:

•            ar sīkdatņu un citu izsekošanas tehnoloģiju starpniecību iegūtu informāciju, tostarp, bet ne tikai, jūsu IP adresi un domēna vārdu, jūsu tīmekļa pārlūka versiju un operētājsistēmu, interneta datplūsmas datus, atrašanās vietas datus, tīmekļa žurnālus un citus komunikācijas datus un resursus, kam piekļūstat;

•            ierīces reģistrācijas datus (piemēram, jūsu lietotā mobilā telefona veidu, tā unikālo ierīces vai reklāmas ID numuru, IP adresi, jūsu lietotās operētājsistēmas un tīmekļa pārlūka veidu);

•            ierīces iestatījumus (piemēram, jūsu valodas preferences);

•            mobilo datu nesēju;

•            informāciju par to, kā lietojat Vietni (piemēram, cik reizes mēnesī lietojat Vietni);

•            pieprasītos un atsauces URL;

•            caur jūsu ierīci iegūtos atrašanās vietas datus (tostarp, piemēram, precīzus atrašanās vietas datus kā GPS un WiFi informāciju).

4. Kas ir mūsu Sīkdatņu politika?

Mēs Vietnē izmantojam gan sesijas sīkdatnes, gan pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes nesatur jūsu personu identificējošu informāciju, bet mūsu glabātā personiskā informācija par jums var būt saistīta ar informāciju, kas tiek glabāta sīkdatnēs un iegūta no tām.

Vietnē izmantotās sīkdatnes ietver:

•            Obligātās sīkdatnes - sīkdatnes, kas nodrošina Vietnes pamatfunkcijas un ir stingri nepieciešamas piekļuvei Vietnei, tās pārlūkošanai un pienācīgai funkcionēšanai. Bez šīm sīkdatnēm Vietne nespēs pienācīgi funkcionēt, piemēram, jūs nevarēsiet reģistrēties un veikt pirkumus.

•            Statistiskās sīkdatnes – statistiskās sīkdatnes apkopo anonimizētu informāciju. Šī informācija palīdz mums saprast, kā Vietnes apmeklētāji lieto Vietni, piemēram, kuras lapas apmeklējat un cik ilgu laiku pavadāt tajās, kas ļauj mums uzlabot lietotāja pieredzi, balstoties uz uzticamiem datiem.

•            Ārējo plašsaziņas līdzekļu sīkdatnes – lai spētu attēlot saturu no video platformām un sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām, šie ārējie mediji uzstāda sīkdatnes.

Trešo pušu sīkdatnes – datu kopīgošana

Lietojot Vietni, jums var nosūtīt trešo pušu sīkdatnes, šīm trešajām pusēm apvienojot iegūtos datus ar citu jūsu sniegto informāciju vai informāciju, ko šīs trešās puses ir ieguvušas, jums izmantojot to sniegtos pakalpojumus. Mūsu analītisko pakalpojumu sniedzēji un reklāmdevēji var nosūtīt jums statistiskās, ārējo plašsaziņas līdzekļu un mārketinga sīkdatnes.

Trešo pušu funkcijas un saites

Vietne var ietvert saites uz citiem ārējiem trešo pušu pakalpojumiem un vietnēm, un mēs nekontrolējam un nemēģinām kontrolēt šo trešo pušu privātuma politiku. Apmeklējot citu vietni vai iegādājoties vai akceptējot produktus vai pakalpojumus, vai citādi iesaistoties darījumos ar trešajām pusēm (Vietnē vai ārpus tās), jebkādas jūsu sniegtās informācijas izmantošanu saistībā ar šādiem darījumiem regulēs attiecīgās trešās puses privātuma politika, nevis šī Privātuma politika.

Veiciet savas izvēles

•            Sīkdatņu bloķēšana - lielākajā daļā tīmekļa pārlūku ir iespēja bloķēt sīkdatņu izmantošanu. Taču sīkdatņu bloķēšanai būs negatīva ietekme uz daudzu tīmekļa vietņu funkcionalitāti. Bloķējot visas sīkdatnes, jums var zust iespēja lietot noteiktas vietnes funkcijas, piemēram, lietot meklēšanas funkciju vai veikt pirkumu.

•            Sīkdatņu dzēšana vai sīkdatņu statusa maiņa. Savā tīmekļa pārlūkā jūs arī varat arī dzēst jūsu datorā jau uzstādītās sīkdatnes vai atiestatīt sīkdatņu preferences - protams, šāda rīcība var ietekmēt daudzu tīmekļa vietņu funkcionalitāti.

•            Izvēlieties savas preferences - kā alternatīvu risinājumu Vietnē varat uzklikšķināt uz opcijas „sīkdatņu iestatījumi”, izvēlēties „rādīt detaļas” un piekrist jums vēlamo sīkdatņu izmantošanai. Jūsu norādītās preferences attieksies tikai uz šo konkrēto tīmekļa vietni. Lūgums ņemt vērā, ka atsevišķu jūsu personas datu apstrādei var nebūt nepieciešama jūsu piekrišana, taču jums ir tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi. Jūs varat jebkurā laikā mainīt savas preferences, atgriežoties šajā Vietnē.

5. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Šajā sadaļā izklāstīsim nolūkus, kādos mēs izmantojam personisku informāciju, ko iegūstam, jums apmeklējot Vietni.

Vietnes uzlabošana. Mēs varam izmantot jūsu sniegtos vai caur Vietni iegūtos datus Vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai un jūsu lietotāja pieredzes uzlabošanai, klientu atbalsta nodrošināšanai un periodiskai saziņai ar jums, lai sniegtu svarīgu informāciju un paziņojumus saistībā ar mūsu produktiem, kā arī lai izpildītu jebkuru starp jums un mums noslēgto līgumu saistības. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpilde vai mūsu likumiskās intereses, tādējādi ļaujot mums pārdot mūsu produktus un uzlabot Vietni, pielāgojot to jūsu vajadzībām un preferencēm.

Atbalsta sniegšana un saziņa ar jums. Ik reizi, kad jūs jautājat speciālista padomu vai sniedzat atgriezenisko saiti, lūdzat palīdzību saistībā ar produktu atgriešanu vai problēmu risināšanu, vai uzsākat saziņu citos nolūkos, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus pieprasītā atbalsta sniegšanai. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats var būt līguma izpilde vai jūsu piekrišana, kas tiks uzskatīta par sniegtu saziņas uzsākšanas brīdī.

Profila izveide un pirkumu veikšana. Izveidojot Pircēja profilu vai veicot pirkumu Vietnē, jūs sniedzat mums savu personisko informāciju, ko mēs varam apstrādāt ar nolūku sniegt jums mūsu pakalpojumus vai veikt jūsu iegādāto produktu piegādi, vai veikt šādu darījumu pienācīgu uzskaiti. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir starp jums un mums noslēgtā līguma izpilde un/vai pasākumu īstenošana pēc jūsu pieprasījuma šāda līguma noslēgšanai, kā arī mūsu likumiskās intereses mūsu Vietnes un uzņēmējdarbības pienācīgai administrēšanai.

Informatīvie biļeteni, mārketinga un reklāmas materiāli. Piesakoties mūsu informatīvā biļetena saņemšanai, jūs sniedzat mums savu personisko informāciju, ko mēs varam apstrādāt mārketinga nolūkos, piemēram, lai informētu jūs par jaunākajiem mūsu klāstam pievienotiem produktiem, gaidāmajiem pasākumiem, kā arī lai sniegtu jums aktuālāko informāciju, piedāvājumus un reklāmas materiālus. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir jūsu piekrišana. Lai atteiktos no mūsu mārketinga materiālu saņemšanas savā e-pastā, lūgums sekot „atteikties” saitei, ko atradīsiet katra saņemtā e-pasta ziņojuma beigās, vai nosūtīt mums ziņojumu uz e-pasta adresi info@bibusbaltics.eu, norādot, ka vairs nevēlaties saņemt informatīvos biļetenus.

Analītikas pakalpojumi. Datu iegūšanai, ziņošanai, reakcijas uz reklāmām mērīšanai, tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes analītikas un citos nolūkos mēs varam izmantot trešo pušu analītikas uzņēmumu pakalpojumus, kas var palīdzēt mums izprast un analizēt, kā mūsu klienti lieto mūsu Vietni, un lai sniegtu palīdzību piemērotu mārketinga ziņojumu un reklāmu publicēšanai.

Informācijas par to, kā jūs lietojat Vietni, iegūšanai mēs varam izmantot Google vai citas trešās puses sniegto analītikas pakalpojumu. Šo analītikas pakalpojumu ietvaros var tikt iegūta informācija par jūsu pārlūkoto saturu, informācija par jūsu izmantoto operētājsistēmu un ģeogrāfisko atrašanās vietu. Šī analītikas pakalpojumu sniedzēju ģenerētā informācija par mūsu Vietnes pārlūkošanu tiks pārsūtīta un to glabās attiecīgie analītikas pakalpojumu sniedzēji.

Aicinām pārskatīt savas ierīces iestatījumus, lai pārliecinātos, ka tie atbilst jūsu preferencēm, tostarp attiecībā uz informācijas iegūšanu un izmantošanu. Jūs varat aizliegt noteiktu datu turpmāku iegūšanu vai jūsu atrašanās vietas informācijas kopīgošanu, pielāgojot attiecīgos savas ierīces iestatījumus.

Analītikas pakalpojumu sniedzēju veiktas jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir jūsu piekrišana (vairumā gadījumu) un mūsu likumiskās intereses, lai nodrošinātu jūsu interesēm pielāgotu lietotāja pieredzi.

6. Ar kurām pusēm var tikt kopīgoti jūsu personas dati?

Mēs varam kopīgot jūsu sniegto vai mūsu iegūto informāciju ar trešajām pusēm ES vai EEZ teritorijā vai ārpus tās un tikai konkrētos nolūkos. Mums var būt pienākums kopīgot jūsu datus ar šādām datu saņēmēju kategorijām:

•            BIBUS Holding AG grupas uzņēmumi. Mūsu mērķis ir sniegt mūsu klientiem augstākās kvalitātes produktus un dalīties pieredzē, ko ir uzkrājuši mūsu starptautiskie speciālisti, kuri var būt iesaistīti projekta izpildē, tādējādi piekļūstot jūsu datiem.

•            Sadarbības partneri. Juridiskās personas, kas ir savstarpējās saistības izklāstošo sadarbības līgumu slēdzējas puses ar nolūku sniegt klientiem pakalpojumus, piemēram, kredītkaršu vai maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēji (bankas, PayPal, Shopify vai citi finanšu pakalpojumu sniedzēji), piegādes pakalpojumu sniedzēji (noliktavu, kurjera un pasta pakalpojumi, u.c.), pakalpojumu kvalitātes kontroles veicēji (tostarp ārējie kvalitātes revidenti, aptauju organizētāji u.c.), pārvaldības pakalpojumu sniedzēji (sadarbības partneri organizatorisko, finanšu un grāmatvedības procesu pārvaldībai, tostarp revidenti), sadarbības partneri, kas sniedz IT atbalstu (tostarp datu glabāšanu un servera nomu), mārketinga pakalpojumu sniedzēji un juridisko pakalpojumu sniedzēji (tostarp parādu piedziņas aģentūras, kredītnovērtējuma aģentūras u.c.). Šiem pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve tikai tai informācijai, kas tiem ir nepieciešama šo ierobežoto funkciju veikšanai mūsu vārdā.

•            Reklāmdevēji. Mēs varam kopīgot jūsu personisko informāciju ar reklāmdevējiem, trešo pušu reklāmas tīkliem, e-pasta mārketinga un analītikas uzņēmumiem, kas var izmantot šo informāciju uz jūsu interesēm balstītu reklāmu publicēšanai Vietnē vai trešo pušu tīmekļa vietnēs.

•            Sociālie plašsaziņas līdzekļi un datu kopīgošana BIBUS Baltics var izmantot sociālos plašsaziņas līdzekļus savu produktu, tirdzniecības zīmju, Vietnes un citu elementu reklamēšanai.

•            Uzraudzības iestādes. Ar likumu atļautajā apmērā mēs izpaudīsim jūsu informāciju valsts iestādēm, ja to pieprasa likums, ja mēs pēc mūsu ieskatiem uzskatīsim, ka šāda informācijas izpaušana ir nepieciešama krāpšanas vai mūsu, citu lietotāju, trešo pušu vai plašākas sabiedrības īpašumtiesību pārkāpumu novēršanai, vai ja mēs uzskatīsim, ka no jūsu puses ir īstenota Vietnes ļaunprātīga izmantošana uzbrukumu veikšanai citai sistēmai vai neatļautai piekļuvei šādai sistēmai, surogātpasta izsūtīšanai vai citām darbībām, kas pārkāpj piemērojamos likumus vai mūsu Uzņēmējdarbības vispārīgos noteikumus.

7. Vai jūsu personas dati tiks pārsūtīti starptautiskā mērogā?

Lūgums ņemt vērā, ka jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz valstīm ārpus ES vai EEZ teritorijas iepriekš uzskaitītajām datu saņēmēju kategorijām. Ja nevēlaties jūsu datu pārsūtīšanu, apstrādi vai glabāšanu ārpus ES vai EEZ teritorijas, jums nav jālieto Vietne.

Katram pakalpojumu sniedzējam, ar ko BIBUS Baltics var kopīgot informāciju (saskaņā ar 6. punktā minēto), ir saistošas līgumsaistības, kas ir vismaz līdzvērtīgas šīs Privātuma politikas nosacījumiem, tādējādi garantējot, ka mūsu partneri nodrošina jūsu personas datu aizsardzību pienācīgā līmenī.

8. Kā mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs jūsu personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams tādos nolūkos, kam šie dati ir iegūti, vai citos atļautos un saistītos nolūkos.

Tas nozīmē, ka uz jūsu piekrišanas pamata iegūtie personas dati tiks dzēsti piekrišanas atsaukuma gadījumā. Piemēram: dati, kas ir iegūti ar nolūku nosūtīt jums mūsu informatīvo biļetenu, tiks dzēsti tiklīdz atteiksieties no biļetena saņemšanas.

Personas dati, ko apstrādājam ar jums noslēgtā līguma izpildei, tiks dzēsti pēc attiecīgā līguma izpildes un visu līguma ietvaros uzņemto saistību izpildes. Ar Pircēja profilu saistītie personas dati tiks saglabāti līdz Profila dzēšanai pēc jūsu pieprasījuma vai pēc mūsu ieskatiem. Savukārt, ar pirkumiem un to piegādi saistītie personas dati tiks dzēsti vienpadsmitajā gadā pēc piegādes veikšanas.

No jūsu ierīces iegūtie analītiskie dati tiks dzēsti pēc jūsu pieprasījuma vai tad, kad tie vairs nebūs nepieciešami analīzes veikšanas nolūkos.

Attiecībā uz jūsu personas datiem, ko apstrādājam un glabājam, mēs nodrošinām nozares standartam atbilstošus fiziskus, elektroniskus un procesuālus aizsardzības līdzekļus. Piemēram, mēs īstenojam saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu piekļuvi šiem datiem tikai šādai darbībai pilnvarotiem darbiniekiem un sniegtu mūsu darbuzņēmējiem tikai tādu informāciju, ko tiem ir nepieciešams zināt savu saistību izpildei. Jūsu personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no mūsu uzņēmējdarbības vajadzībām un juridiskajām prasībām.

9. Kādas ir jūsu kā Datu subjekta tiesības?

Izpildot noteiktas prasības, jums ir:

•            tiesības būt informētam un piekļūt saviem personas datiem, kas nozīmē, ka jums ir tiesības no mums saņemt informāciju par to, vai mēs veicam jūsu personas datu apstrādi un, ja mēs veicam šādu apstrādi, piekļūt saviem personas datiem;

•            tiesības labot un dzēst savus personas datus, proti, jūs varat pieprasīt veikt kļūdainas vai nepatiesas informācijas labošanu vai savu personas datu dzēšanu. Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu, nosūtot mums ziņojumu uz e-pasta adresi: info@bibusbaltics.eu;

•            tiesības iebilst pret datu apstrādi un ierobežot to;

•            tiesības uz datu pārnesamību, kas nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt savus mums sniegtos personas datus strukturētā, parasti izmantotā veidā un mašīnlasāmā formātā, un pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim;

Savu tiesību izmantošanai sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@bibusbaltics.eu. Lūgums nosūtītajā e-pasta ziņojumā norādīt vārdu un e-pasta adresi, ko sniedzāt, reģistrējoties Vietnē. Mēs varam lūgt jums sniegt papildu informāciju jūsu identitātes vai e-pasta konta pārbaudei.

Mūsu veiktās darbības personas datu aizsardzības jomā uzrauga Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija www.dvi.gov.lv/en, bet pirms vēršaties šajā iestādē pēc palīdzības vai ar sūdzību, lūdzu, sazinieties ar mums, lai atrisinātu jebkādus pārpratumus.

Ņemiet vērā, ka jums nav jāsazinās ar Datu aizsardzības inspektoru, lai izmantotu savas tiesības atteikties no mārketinga materiālu saņemšanas no mums. Jūs varat atteikties no šo materiālu saņemšanas tieši informatīvā biļetena e-pasta ziņojumā, uzklikšķinot uz pogas „Atteikties”.

10. Bērnu privātums

Vietne nav paredzēta personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem. Mēs apzināti neiegūstam un nekopīgojam no bērniem iegūtu personisko informāciju. Ja vecākam vai aizbildnim ir kļuvis zināms, ka viņa bērns ir mums sniedzis personisku informāciju, lūgums sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@bibusbaltics.eu 

Ja esat tādas valsts rezidents, kuras nacionālie likumi nosaka personas datu apstrādes prasības, kas ir stingrākas par šajā Privātuma politikā vai VDAR noteiktajām prasībām, lūgums mūs informēt par nepieciešamību attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi piemērot īpašus aizsardzības pasākumus vai ierobežojumus, nosūtot mums ziņojumu uz e-pasta adresi info@bibusbaltics.eu un norādot jums piemērotās juridiskās prasības.

11. Šīs Privātuma politikas atjauninājumi

BIBUS Baltics patur tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem grozīt šos noteikumus. Ja mēs veicam mūsu Privātuma politikas noteikumu grozījumus, mēs publicēsim konkrētos grozījumus mūsu Vietnē un aktualizēsim „Pēdējās atjaunināšanas datumu”. Ja esat reģistrēts Pircējs, mēs nosūtīsim jums iepriekšēju paziņojumu par veicamajiem grozījumiem.

Turpinot Vietnes apmeklēšanu pēc grozījumu publicēšanas Vietnē un/vai jums nosūtītā paziņojuma par grozījumiem saņemšanas, jūs piekrītat grozītajiem Privātuma politikas noteikumiem. Ja grozītie noteikumi jums nav pieņemami, jūsu vienīgā turpmākā rīcība ir Vietnes lietošanas pārtraukšana.

12. Sazinieties ar mums

Datu pārzinis datu aizsardzības nolūkos ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BIBUS Baltics”, kas ir reģistrēta saskaņā ar Latvijas un ES likumiem un kuras juridiskā adrese ir Kleistu iela 24, Rīga, LV–1067, Latvija. Ja jums rodas jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi vai jūsu tiesībām saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem, lūgums sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@bibusbaltics.eu. 

Mēs darīsim visu iespējamo, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un atrisinātu jūsu bažas.

Mēs augsti novērtējam jūsu privātumu.