Izlīdzināšanas apmācība

Lai paplašinātu jūsu darbinieku zināšanas, mēs esam nākuši klajā ar apmācību centrēšanas un mērīšanas jomā pie Jums uz vietas vai mūsu mācību telpās.

Bibus Baltics vienmēr izstrādā kursu, ņemot vērā dalībnieku iepriekšējās zināšanas. Apmācības piedāvā:

 • Padziļināta izpratne par icentrēšanas nozīmi jūsu iekārtai un profesionālas konsultācijas ikdienas darbībās saistībā ar to.
 • Lāzera mērīšanas tehnoloģijas teorētiska un praktiska apmācība, lai pēc iespējas precīzāk modelētu reālās situācijas.

Mēs varam pielāgot jūsu apmācību atbilstoši jūsu vajadzībām vai arī Jūs varat izvēlēties jau izstrādātus mācību moduļus no šiem:


Pamatkurss vārpstas centrēšana

Kursa ilgums 1 diena
Dalībnieku skaits Maksimāli 8 cilvēki
Iepriekšējas zināšanas Nav nepieciešamas
Cena Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar produktu vadītāju
Atrašanās vieta BIBUS Baltics telpās Rīgā, Latvijā vai klienta telpās

Kursa apraksts

Kurss ir paredzēts apkopes tehniķiem, profilaktiskās apkopes tehniķiem vai citam apkalpojošajam personālam. Kurss apvieno teoriju un praksi, un tas satur:

 • Lāzera teoriju.
 • Asu izlīdzināšanas metodes, parāda nepāra centra iestatījumu un leņķi.
 • Rotējošas mašīnas, kāpēc tās jāsaskaņo.
 • Praktisko uzstādījumu un Easy-Laser® mērinstrumentu izmantošanu uz horizontālām un vertikālām mašīnām.
 • BTA vingrinājumus /skriemeļu izlīdzināšanai
 • Mērīšanu, novērtēšanu un pielāgošanu
 • Praktiskā darba saglabāšanu un dokumentēšanu, pārsūtīšanu uz personālo datoru.
 • Noslēguma eksāmens.

Tu būsi spējīgs

 • izprot vajadzību pēc saskaņotām mašīnām un tādējādi spēs garantēt jūsu uzņēmuma augstu darbības uzticamību.
 • izprast dažādas izlīdzināšanas metodes.
 • saprast, kā pielietot dažādas izlīdzināšanas pielaides centra nobīdei un leņķa kļūdai.
 • Izmantojiet Easy-Laser® mērinstrumentu, lai izlīdzinātu horizontāli un vertikāli uzstādītas mašīnas. >
 • ikdienā pēc kursa pabeigšanas rīkojieties ar Easy-Laser® mērīšanas instrumentu.

Kardāns / Īpaši pielietojumi

Kursa ilgums 1 diena
Dalībnieku skaits Maksimāli 8 cilvēki
Iepriekšējas zināšanas Pamatkurss vārpstas izlīdzināšanā vai citā lietotāja pieredzē
Cena Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar produktu vadītāju
Atrašanās vieta BIBUS Baltics telpās Rīgā, Latvijā vai klienta telpās

kursa apraksts

Kurss ir paredzēts apkopes tehniķiem, profilaktiskās apkopes tehniķiem vai citam apkalpojošajam personālam. Kurss ilustrē kardānam uzmontēto mašīnu izlīdzināšanas metodes.

 • Izceļ dažādus mašīnu komplektus ar kardāna piedziņu.
 • Pie kardāniem piestiprinātu mašīnu izlīdzināšanas.
 • Praktiski uzstādiet un izmantojiet Easy-Laser® mērīšanas instrumentu uz kardāniem montējamām mašīnām. .
 • Praktiski apvienot dažādas mērīšanas programmas dažādiem lietojumiem.
 • Praktiski izmērīt, novērtēt, pielāgot.
 • Praktizējiet saglabāšanu un dokumentēšanu, pārsūtīšanu uz datoru.
 • >
 • Noslēguma eksāmens.

Tu būsi spējīgs

 • izprot īpašas mašīnas, piemēram, montētas ar kardāniem.
 • izprot dažādas iepriekšminēto mašīnu izlīdzināšanas metodes.
 • n saprotiet termisko izplešanos.
 • saprotiet mašīnvilcienu pielietojumi, vairākas savienotājelementi.
 • saprot, kā piemērot dažādas izlīdzināšanas pielaides.
 • izmantojiet Easy-Laser® mērinstrumentu, lai horizontāli un vertikāli pielīdzinātu kardānam uzstādītas mašīnas, izlīdzinātu mašīnu vilcieni.
 • ikdienā pēc kursa pabeigšanas rīkoties ar Easy-Laser® mērīšanas instrumentu

Tehniskais direktors / speciālists

Ingars Polencs
Tel. +371 26 39 94 22
info@bibusbaltics.eu