Centrēšanas apmācības

Lai paplašinātu jūsu darbinieku zināšanas, mēs esam nākuši klajā ar apmācībām centrēšanas un mērīšanas jomā, kuras varam organizēt gan pie Jums uz vietas vai mūsu mācību telpās.

Bibus Baltics vienmēr izstrādā kursu, ņemot vērā dalībnieku iepriekšējās zināšanas. Apmācībās ir iekļauts:

 • Padziļināta izpratne par centrēšanas nozīmi jūsu iekārtai un profesionālas konsultācijas ikdienas darbībās saistībā ar to.
 • Lāzera mērīšanas tehnoloģijas teorētiska un praktiska apmācība, lai pēc iespējas precīzāk modelētu reālās situācijas.

Mēs varam pielāgot jūsu apmācības atbilstoši jūsu vajadzībām vai arī Jūs varat izvēlēties jau izstrādātus mācību moduļus no šiem:


Pamatkurss vārpstas centrēšanā

Kursa ilgums 1 diena
Dalībnieku skaits Maksimums 8 cilvēki
Iepriekšējas zināšanas Nav nepieciešamas
Cena Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar mūsu speciālistu
Atrašanās vieta BIBUS Baltics telpās Rīgā, Latvijā vai klienta telpās

Kursa apraksts

Kurss ir paredzēts apkopes tehniķiem, profilaktiskās apkopes tehniķiem vai citam apkalpojošajam personālam. Kurss apvieno teoriju un praksi, un tas satur:

 • Lāzera teoriju.
 • Asu icentrēšanas metodes, parāda nepāra centra iestatījumu un leņķi.
 • Rotējošas ierīces teorija, un kāpēc tās ir jācentrē.
 • Praktisko uzstādījumu un Easy-Laser® mērinstrumentu izmantošanu uz horizontālām un vertikālām ierīcēm.
 • BTA vingrinājumus skriemeļu centrēšanai
 • Mērīšanu, novērtēšanu un pielāgošanu
 • Praktiskā darba saglabāšanu un dokumentēšanu, pārsūtīšanu uz personālo datoru.
 • Noslēguma eksāmenu.

Jūs būsiet spējīgs:

 • izprast vajadzību ierīču centrēšanai un tādējādi spēsiet garantēt jūsu uzņēmuma augstu darbības uzticamību.
 • izprast dažādas centrēšanas metodes.
 • saprast, kā pielietot dažādas centrēšanas pielaides centra nobīdei un leņķa kļūdai.
 • Izmantot Easy-Laser® mērinstrumentu, lai centrētu horizontāli un vertikāli uzstādītas ierīces.
 • Pēc kursa pabeigšanas ikdienā rīkoties ar Easy-Laser® mērīšanas instrumentu.

Kardāns / Īpaši pielietojumi

Kursa ilgums 1 diena
Dalībnieku skaits Maksimums 8 cilvēki
Iepriekšējas zināšanas Pamatkurss vārpstas centrēšanā vai citā lietotāja pieredzē
Cena Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar mūsu speciālistu
Atrašanās vieta BIBUS Baltics telpās Rīgā, Latvijā vai klienta telpās

Kursa apraksts

Kurss ir paredzēts apkopes tehniķiem, profilaktiskās apkopes tehniķiem vai citam apkalpojošajam personālam. Kurss ilustrē kardānam uzmontēto mašīnu izlīdzināšanas metodes, un tas satur:

 • Aprakstu par dažādiem ierīču komplektiem ar kardāna piedziņu.
 • Pie kardāniem piestiprinātu ierīču centrēšanu.
 • Praktisku uzstādīšana un Easy-Laser® mērīšanas instrumentu izmantošanu uz kardāniem montējamām ierīcēm. .
 • Praktiski apvieno dažādas mērīšanas programmas dažādiem lietojumiem.
 • Praktisku izmērīšanu, novērtēšanu, pielāgošanu.
 • Saglabāšanu un dokumentēšanu, pārsūtīšanu uz datoru.
 • Noslēguma eksāmenu.

Jūs būsiet spējīgs

 • izprast īpašas ierīces, piemēram, montētas uz kardāniem.
 • izprast dažādas iepriekšminēto ierīču centrēšanas metodes.
 • saprast termisko izplešanos.
 • saprast vairākus savienotājelementus.
 • saprast, kā piemērot dažādas centrēšanas pielaides.
 • izmantot Easy-Laser® mērinstrumentu, lai horizontāli un vertikāli centrētu uz kardāniem uzstādītas ierīces.
 • ikdienā pēc kursa pabeigšanas rīkoties ar Easy-Laser® mērīšanas instrumentu.

Tehniskais direktors / speciālists

Ingars Polencs
Tel. Biroja tālr.: +371 67 630 501
info@bibusbaltics.eu