Engler izstrādā, ražo un izplata slēdžus, temperatūras sensorus, temperatūras mērītājus, novērtēšanas vienības, kā arī vadības un mērīšanas ierīces. Produktus izmanto daudzās jomās dažādās nozarēs, piemēram, ūdens attīrīšanas procesos, hidrauliskajās un eļļošanas sistēmās. Īsāk sakot, visur, kur tiek uzraudzīts uzpildes augstums tvertnēs ar dažādiem šķidrumiem, attiecīgi, tiek uzraudzīta temperatūra.Spiediena mērīšanas tehnoloģija

  • Gandrīz visos tehniskajos procesos spiediena uzraudzībai un kontrolei tiek izmantoti elektroniski spiediena slēdži
  • Spiediena mērīšana un kontrole iekārtu inženierijā un procesu tehnoloģijā
  • Tehniskā specifikācija>>Industrijas

Tehniskais direktors / speciālists

Ingars Polencs
Tel. +371 67 63 05 01
info@bibusbaltics.eu