BIBUS Baltics organizē produktu apmācību semināru formātā vai individuālu produktu apmācības klienta atrašanās vietā kopā ar piegādātāju. Semināros ietilpst teorētiskas un praktiskas apmācības, kuru laikā klients spēj izprast kāda produkta lietošanas priekšrocības un principus. Pēc apmācības Bibus Baltics klientam izsniedz paveiktā darba sertifikātu. Šīs noteiktās apmācības tiek pielāgotas, lai apmierinātu klienta vajadzības, tāpēc, lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar produktu speciālistu.

Tehniskais direktors / speciālists

Ingars Polencs
Tel. Biroja tālr.: +371 67 630 501
info@bibusbaltics.eu