Garantijas pretenzijas gadījumā lūdzam aizpildīt Garantijas Prasījuma pieteikumu ar defekta aprakstu un defekta vizualizāciju foto vai video formātā.

Aizpildīto pieteikuma veidlapu lūdzam sūtīt uz:

info@bibusbaltics.eu

___________________________________________________________________________________________________________